Generalforsamling 25. februar 2019

Foredrag og debat med Janne Bonde, DGI Sønderjylland

I mandags d. 25/2 afholdte vi generalforsamling, men inden den mere alvorlige del, havde vi først besøg af Janne Bonde fra DGI Sønderjylland, som afholdt et debatindlæg om, hvad der får betydning for foreningernes tiltrækning af medlemmer til klubberne og til vores arrangementer, enten i form af frivillige eller som deltagere. Vi havde en dialog om, hvordan vi gør det attraktivt at være en del af et fællesskab. Har vi de rigtige tilbud til vores medlemmer og mulige medlemmer, eller vælger de os fra. Hvad vil vores medlemmerne gerne have mere af.

Janne fortalte, hvordan det traditionelle foreningsliv kan være under pres fra andre tilbud, som f.eks. øvrige foreninger, traditionelle fitnesscentre og private enkeltmands firmaer, der tilbyder personlig skræddersyet træning. For børn og unge kan indflydelse fra venner, skolen, egne ambitioner for, hvor langt man ønsker at gå som idrætsudøver have betydning for om idrætsforeningen vælges til eller fra. En også overset faktor kan være om foreningen tilbyder den rette træning, engagerede trænere, som tilretter træning på den enkeltes præmis.

Er vi også stærke på seniorområdet? Dette er en kraftigt voksende befolkningsgruppe, som vi med fordel kan tilrette vores medlemstilbud til, hvis vi gerne vil have medlemstallet til at vende og få en opadgående kurve. Tilbud til de unge på 15-25 år, som vi også har behov for at fastholde i breddeidrætten, de forsvinder ofte fordi uddannelse, arbejde og venner tager en stor del af deres tid, De er generelt fraværende alle steder, hvor der dyrkes idræt, både i foreninger og mere kommercielle steder. For sundheden i Danmark er det vigtigt at vi fastholder denne gruppe. Er vi for fokuseret på konkurrence i motions -og atletikafdelingen? Hvis vi sikrer, at denne gruppe dyrker mere idræt, vil det være mere naturligt at fastholde den aktive livsstil.

Vi kunne have diskuteret disse emner i meget længere tid, end tidsplanen gav os lov til. Vi håber, at denne diskussion fortsætter ude i foreningen, så vi kan finde ud af, hvordan får vi lokket unge og seniorer ind i idrætsforeningen? Sidder du inde med de gode idéer, så giv gerne trænerne eller bestyrelsen et praj, måske er det lige din idé, at vi vil arbejde videre med!

Tak til Janne for et inspirerende foredrag!

Janne DGI Sønderjylland

Den ordinære generalforsamling 2019

Efter debatindlægget afholdte vi først en alm. generalforsamling. Du læse referat for generalforsamlingen i nedenstående link, eller på vores hjemmeside. Der var store udskiftningsdag i bestyrelsen, hvor 4 personer valgte at trække sig fra bestyrelsen. Vores 1. revisor samt webmaster stopper ligeledes som frivillig. Heldigvis er der nye friske og engagerede kræfter, der tager over. Vi håber I vil byde dem velkommen.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Formand Sven Christensen fratræder efter 13 år i bestyrelsen, heraf 9 år som formand. Sven ville egentlig være stoppet sidste år, men da der ikke var nogen kandidater at vælge imellem, valgte Sven loyalt at tage endnu et år. Vi takker Sven for hans mangeårigt virke og dedikation til denne klub. Bestyrelsen foreslog, at vores medlem Claes Overgaard, som også er leder af Vikings XL overtager Svens post som formand.
  • Claes overgaard vælges uden modkandidater
 • Kasserer Peter Køhling vælger at trække sig fra bestyrelsen efter 2 år i bestyrelsen.
  • Karsten Raun Højland vælges uden modkandidater.
 • Sekretær Lene Kildevang Rosenlund vælger at fratræde efter 2 år i bestyrelsen.
  • Lone Nielsen vælges uden modkandidater.

Øvrige valgt på generalforsamlingen:

 • Medlemskasserer Kim Jürgensen ønsker at fratræde.
  • Michael Kildal Frederiksen vælges uden modkandidater.
 • 1. revisor Jan Nøjsen ønsker at trække sig fra mangeårig revisor i Haderslev Idræts-Forening.
  • Poul Bruun indvilligede i at hjælpe på denne post

Andre ændringer:

 • Webmaster Lene Kildevang Rosenlund stopper også efter at have styret hjemmesider, Facebook sider/grupper samt Instagram i flere år. Denne post er en en post der vælges på generalforsamlingen. Derfor har bestyrelsen valgt, at Thomas Engelstoft Lindharth overtager posten.

 

Årets Initiativpris i HIF 2018

I forbindelse med generalforsamlingen blev Årets Initiativpris i HIF ligeledes uddelt. Den gik i år til Randi Wølke, der har været i klubben siden 2017. Dengang startede Randi, som begynderløber. Randi får prisen for sit engagement med at sikre fællesskabet for de nye løbere, som pga. af Randis altid glade, smittende og motiverende væsen, altid holdes i gang.

Randi Wølke vinder af Årets Initiativpris i HIF

Randi Wølke vinder af Årets Initiativpris i HIF

Ekstraordinær generalforsamling

Efter vores ordinære generalforsamling fortsatte vi direkte over i den ekstraordinære generalforsamling, Bestyrelsen havde ikke forslaget klar ved udsendelse til den ordinære forsamling, så derfor indkaldte vi til en ekstraordinær forsamling, som kan indkaldes med 8 dages varsel. Bestyrelsen ønskede, at der skulle foretages en ændring i vedtægterne.

Claes, vores nye bestyrelsesformand fortalte lidt om Vikings XL og hvad de kan tilbyde HIF. Claes har selv startet Vikings XL op, og været en del af Rigtige Mænd. Vi startede som de sorte får i klassen. Oprindelige begyndte vi med at være de tykke drenge, men det udviklede sig til kammeratskab og træningsfælleskab. Pigerne blev misundelige, og ville gerne have et fællesskab, som mændene har. Efter lang tids pres stiftede vi fornyelig Vikings XL female, hvor kvinderne også motiverer hinanden til at finde en glæde i træningen, når det foregår i fællesskab med andre kvinder. Vi bliver vejledt indenfor træning og kost, men det drejer sig ikke nødvendigvis om at nå bestemte mål, men om at finde en mening med at leve sundere. Sammenhold og motion flyder sammen i et. Er vi så eliten, ja måske i buffet…, men ikke i motion, men vi træner og hygger os, og så er der selvfølgelig plads til alle.

Så hvad får du ud af at blive viking i HIF? Sammenhold, nye venner, motion, hygge, grin og frem for alt, at du tager et ansvar for dig selv og dit liv.

Claes Overgaard stifter af Vikings XL og Vikings XL female - nu bestyrelsesformand i Haderslev Idræts-Forening

Vedtægterne blev vedtaget, og Vikings XL og Vikings XL female er nu en del af Haderslev IF. Vi i bestyrelsen erglade for at byde dem velkommen i foreningen. Vikings XL kommer med et nyt koncept, som har været manglet samt at kunne tilbyde dette tilbud til vores medlemmer.

Efter generalforsamlingen var der som vanligt hygge og fællesspisning. Denne gang var vi samlet i Caféen i Haderslev Idrætscenter.

Vi takker Mogens Petersen for altid være parat med kameraet til vores begivenheder.