Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Haderslev Idræts-Forenings generalforsamling

Mandag den 27. februar 2017, kl. 18.00 Sted: VUC Syd, Chr. X’s Vej 39, 6100 Haderslev Før generalforsamlingen er der rundvisning i VUC´s nye FlowFactory fra kl. 17.15. Haderslev IF er vært ved spisning fra ca. kl. 19.30 Ønsker du at deltage i spisning, skal du tilmelde dig senest onsdag den 22. februar til: Sven Christensen på tlf. 2083 6811 eller mail: formand@haderslev-if.dk. Aftenens program: Kl. 17.15 Rundvisning i VUC Flowfactory Kl. 18.00 HIF Generalforsamling Kl. 19.30 Spisning i Kulturcafé Kl. 18.00 Generalforsamling med flg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Forelæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingenter. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelse: a. Kasserer b. Sekretær c. 1 suppleant 8. Valg af 1 revisorer. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. I øvrigt henvises der til foreningens vedtægter – http://www.haderslev-if.dk/Klubben/foreningens_vedtaegter.htm .
Single Event Page

This is a single event page with sample content. This layout is suitable for most websites and types of business like gym, kindergarten, health or law related. Event hours component at the bottom of this page shows all instances of this single event. Build-in sidebar widgets shows upcoming events in the selected categories.