Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Haderslev Idræts-Forenings generalforsamling

Mandag den 26. februar 2017, kl. 18.00

Sted: VUC Syd, Chr. X’s Vej 39, 6100 Haderslev

Haderslev IF er vært ved spisning fra ca. kl. 19.30.
Ønsker du at deltage i spisning, skal du tilmelde dig senest onsdag den 21. februar til: Sven Christensen på tlf. 2083 6811 eller mail: formand@haderslev-if.dk. Du kan ligeledes tilmelde dig begivenheden på Facebook.
Bemærk start allerede kl. 17 for de der ønsker spændende foredrag

Aftenens program:

 • kl. 17.00 foredrag ved tidligere HIF topløber og OL deltager Gerd Larsen
 • Kl. 18.00 HIF Generalforsamling
 • Kl. 19.30 Spisning i Kulturcafé

Kl. 18.00 Generalforsamling med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingenter
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse:
  1. Formand
  2. 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor
 9. Kontingent-kasserer
 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I øvrigt henvises der til foreningens vedtægter.

Download indkaldelsen.

Med venlig hilsen
Haderslev Idræts-Forening
Bestyrelsen