Brev fra formanden

Kære HIF medlemmer

Sven Christensen

Formandsposten

Jeg har valgt efter 8 år på posten og endnu flere som bestyrelsesmedlem at stoppe som formand for Haderslev Idræts-Forening i forbindelse med den kommende generalforsamling, februar 2018.. 
Jeg synes selv, at mit engagement ikke er på det niveau, som det bør være på sådan en post, og vil i stedet engagere mig i andre ting, blandt andet atletik, cross og andre gode ting. 
 
Bestyrelsen har ikke en kandidat til posten, så derfor spørger vi bredt ud til alle medlemmer:
Kan du tænke dig at blive den kommende formand for Haderslev Idræts Forening?
 
Tag gerne kontakt til mig eller andre fra bestyrelsen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad opgaven går ud på. 

VUC-Vesterskovsløbet

Der er ligeledes tid til fornyelse omkring arbejdet med VUC Vesterskovsløbet. Både Ulla og jeg (Sven) har valgt at nedtrappe vores indsats i styregruppen.
Jeg vil stoppe som leder af gruppen, men vil deltage i arbejdet op til det kommende løb i det omfang som gruppen efterspørger, og nogenlunde det samme kan siges om Ullas rolle.

VVL arbejdsbeskrivelser:

Sven:
Sven er lederen som koordinerer arbejdet i styregruppen, og er også postadresse, og tager sig derfor af alle løse ender som uvilkårligt opstår undervejs. Dette er ofte småopgaver med beslutninger som skal træffes, nogle gange selvstændigt, andre gange via styregruppen.
Af faste opgaver er især kontakten til vores hovedsponsor og samarbejdspartner, VUC SYD vigtig, men Sven står også for kontakten til Idrætscentret, andre små sponsorer, indhentning af tilladelser fra Kommune og Naturstyrelsen og andet.
Arbejdsbelastningen varierer meget i forhold til årstiden. Arbejdet ligger meget stille efter evalueringen i foråret, og tages igen op kort før nytår. Efter nytår tager arbejdet stille og roligt form, og kulminerer i ugerne op til løbet.
Den totale arbejdsmængde er vanskelig at vurdere, men jeg vil tro den er på ca. 100 timer på årsbasis.

Ulla:
Ulla er vores kontaktperson til tidtagerfirmaet, Sportstiming, hvor hun sørger for at alle vigtige informationer bliver lagt ind, og får lavet aftalerne med firmaet. Ulla står også for at tilrette diverse nyhedsbreve og informationer som sendes ud undervejs til både klubmedlemmer og løbsdeltagere.
Hun har kontakten til Aamand, hvor vi bestiller telte m.m., og står også for at styre økonomien for løbet.

Gruppen arbejder efter en gennemarbejdet manuel, der beskriver arbejdsopgaverne og deres fordeling hen over året, og den er med til at gøre arbejdet overskueligt og overkommeligt. 

Rene Steenberg Olsen og Lene Falk-Adamsen bliver i gruppen og viderefører deres opgaver, men de er selvfølgelig afhængige af, at der melder sig 1-2 nye personer. Især er det vigtigt med en person som ønsker at påtage sig lederrollen. Det er ALTAFGØRENDE, at vi har en fungerende styregruppe med en ny tovholder/leder. Ingen leder - ingen løb!

Derfor, kære medlem - vurder med dig selv om du kan være interesseret i at deltage i arbejdet med at arrangere Sønderjyllands bedste motionsløb, og henvend dig til en af os, hvis du ønsker mere at vide mere.
Indtægten er fra dette løb er medvirkende til, at vi kan holde et højt aktivitetsniveau og et lavt kontingent. Derfor har vi brug for frivillige kræfter, der vil løbe videre med depechen i forhold til VUC-Vesterskovsløbet. 

Det behøves ikke være en og samme person, der har ansvaret for formandsposten i Haderslev Idræts-Forening og er leder af styregruppen for VUC Vesterskovsløbet! Det er helt op til dig, hvad du har lyst til!

 

Med venlig hilsen
Sven Christensen, formand for Haderslev Idræts-Forening